Tel. - Whatsapp: 650 017 830 | Email: emailamacat@gmail.com

Ajuda'ns a difondre AMACAT

antonio-carmona-titulacio-esmuc

L’Associació de Musicoterapeutes i Arterapeutes de Catalunya AMACAT  és una associació sense ànim de lucre creada a Parets del Vallès l’any 2016 que té com a objectiu el foment, divulgació i la praxi de la musicoteràpia i les arts en benefici de la salut. La nostra feina és ajudar, recolzar, millorar, desenvolupar i fer créixer la salut física i psicoemocional de les persones. El nostre espectre d’acció inclou a persones amb necessitats especials, risc d’exclusió social i usuaris amb diferents graus  de deteriorament cognitiu i memòria com per exemple l’Alzheimer.

Actualment col·laborem amb l’Associació Catalana de Síndrome de Williams, Fundació Sanitaria Mollet, Ajuntament de Parets del Vallès, Ajuntament de Mollet, Canigó Serveis Geriàtrics, CDIAP (Parets, Granollers ….) Residència Centre de dia Els Meus Avis (Palau Solità i Plegamans), Casal de Joves Cal Jardiner (Parets del Vallès)… 

Àmbits d'acció

Formació:

  1. Cursos on els continguts es basen en la relació de les arts i el seu impacte en el benestar.
  2. Generar espais de pràctiques per estudiants de pre-grau i post-grau vinculats a la salut i les arts.

 Inclusió Laboral:

  1. Dissenyar i cfrear perfils laborals que estiguin relacionats amb les arts per poder desenvolupar programes d’inclusió laboral amb persones amb necessitats educatives especials.

Investigació:

  1. Valoració del benefici dels programes i accions en les persones beneficiàries i el seu entorn més inmediat.

Divulgació: 

  1. A través de xerrades i tallers volem difondre els beneficis en la salut de les arts en les persones i entorns comunitareis més pròxims.
  2. Creació d’events culturals i divulgació científica.
  3. Fomentar publicacions relacionades amb el beneficis de l’art a la salut de les persones.

Praxis: 

  1. Actuacions en persones, institucions, col.lectius que demanin els serveis de l’Associació ( Exemples: Associació TEAcords ( families amb nens diagnosticats amb el Transtorn de l’Espectre Autista, Associació Catalana Síndrome de Williams, Associació Parets contra el càncer, programes d’inclusió social através de la música, Xarxa d’atenció al Discapacitat de Mollet del Vallès.

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE MUSICOTERAPEUTES I ARTERAPEUTES DE CATALUNYA d’ara en endavanat AMACAT es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.