Tel. - Whatsapp: 696 660 000 | Email: emailamacat@gmail.com

Ajuda'ns a difondre AMACAT

antonio-carmona-titulacio-esmuc

L’Associació de Musicoterapeutes i Arterapeutes de Catalunya AMACAT és una associació sense ànim de lucre dedicada a la praxis i divulgació de les arts com elements de benestar per els persones i les seves comunitats.

La seva vocació és la de contribuir a la millora de la comunitat utilitzant les arts com eines d’acció de millora social.

Actualment estem desenvolupant convenis de col.laboració amb l’Associació Catalana de Síndrome de WilliamsTEAcordsResidència Pedra Serrada,….

Àmbits d'acció

Formació:

  1. Cursos on els continguts es basen en la relació de les arts i el seu impacte en el benestar.
  2. Generar espais de pràctiques per estudiants de pre-grau i post-grau vinculats a la salut i les arts.

 Inclusió Laboral:

  1. Dissenyar i cfrear perfils laborals que estiguin relacionats amb les arts per poder desenvolupar programes d’inclusió laboral amb persones amb necessitats educatives especials.

Investigació:

  1. Valoració del benefici dels programes i accions en les persones beneficiàries i el seu entorn més inmediat.

Divulgació: 

  1. A través de xerrades i tallers volem difondre els beneficis en la salut de les arts en les persones i entorns comunitareis més pròxims.
  2. Creació d’events culturals i divulgació científica.
  3. Fomentar publicacions relacionades amb el beneficis de l’art a la salut de les persones.

Praxis: 

  1. Actuacions en persones, institucions, col.lectius que demanin els serveis de l’Associació ( Exemples: Associació TEAcords ( families amb nens diagnosticats amb el Transtorn de l’Espectre Autista, Associació Catalana Síndrome de Williams, Associació Parets contra el càncer, programes d’inclusió social através de la música, Xarxa d’atenció al Discapacitat de Mollet del Vallès.

Amb la denominació ASSOCIACIÓ DE MUSICOTERAPEUTES I ARTERAPEUTES DE CATALUNYA d’ara en endavanat AMACAT es constitueix aquesta entitat, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.